Úspěch založený na důvěře ve vlastní práci.

Ucházet se o pracovní místo

Pro nás je každý důležitý!

Každý náš zaměstnanec je pro nás důležitý. Věříme, že pokud se vede dobře zaměstnancům, vede se dobře i podniku, což je zase dobré pro naše zákazníky a partnery. Proto podporujeme naše zaměstnance, kde to jen jde a vždy jim dáváme možnost aktivně přispět k úspěchu a osobně se rozvíjet.

Chceme, aby se naši zaměstnanci mohli plně soustředit na svoji práci. Proto jim ulevujeme od starostí. A to i od těch, které přímo nesouvisí s prací. Nabízíme jim flexibilní modely pracovní doby, jako je částečný úvazek nebo jobsharing. Umožňujeme jim rodičovskou dovolenou a opětovný nástup do zaměstnání a pomáháme jim při zprostředkování pečovatelských míst pro jejich děti. Ale ani dospělí nepřijdou zkrátka. Protože si myslíme, že ten, kdo tvrdě pracuje, potřebuje také relaxaci, nabízíme našim zaměstnancům pestrý kondiční a zdravotní program. To podporuje spokojenost našeho týmu - ta nejlepší energie vůbec. A o to vlastně každý den u společnosti WINGAS jde.

Den za dnem neseme společně s našimi zaměstnanci velkou odpovědnost spolehlivě zásobovat naše zákazníky zemním plynem. Tuto odpovědnost na sebe ale můžeme přijmout pouze tehdy, když je bezpečnost těchto lidí na prvním místě. Bezpečnost pro nás není jen něco, co je součástí předpisů. Je to zažitá praxe, která se odráží v naší každodenní práci.

Pro zaručení té nejvyšší možné bezpečnosti jsme vyvinuli systém řízení HSE, který zahrnuje oblasti zdraví (Health), bezpečnosti práce (Safety) a životního prostředí (Environment).

Vždy jsme ochotni naslouchat našim zaměstnancům a jejich podněty bereme velmi vážně. Jak ukázala zkušenost, čím dříve rozpoznáme a odstraníme problémy, tím vyšší je bezpečnost všech zúčastněných.