Studie a ankety.

Studie: „Emisní hodnoty skleníkových plynů u fosilních zdrojů energie a scénáře elektráren v Německu“ ifeu – Institut pro výzkum energie a životního prostředí v Heidelbergu

Zemní plyn je ekologicky nejšetrnějším fosilním zdrojem energie. Emise CO2, které vznikají při přepravě, těžbě a spalování, jsou na jednu vyrobenou kilowatthodinu elektrického proudu v porovnání s emisemi černého a hnědého uhlí jen poloviční. Kromě toho mají elektrárny s plynovými turbínami v Německu výrazně vyšší účinnost.

Zemní plyn vypouští na jednu použitou kilowatthodinu cca o 50 procent méně CO2 než hnědé uhlí a cca o 25 procent méně CO2 než černé uhlí.

Hnědé uhlí způsobí včetně přepravy, těžby a pomocných látek 1,183 kg CO2 na jednu vyrobenou kWh elektrického proudu

Černé uhlí způsobí včetně přepravy, těžby a pomocných látek 1,142 kg CO2 na jednu vyrobenou kWh elektrického proudu

Zemní plyn způsobí včetně přepravy, těžby a pomocných látek 0,572 kg CO2 na jednu vyrobenou kWh elektrického proudu

Při spalování v elektrárně je ovšem nadále výrazně vpředu zemní plyn – na jednu kilowatthodinu proudu uvolňuje jen 0,502 kg emisí CO2, zatímco černé uhlí 0,987 kg a hnědé uhlí 1,170 kg. Vezmeme-li v úvahu oba tyto faktory, jsou emise CO2 u zemního plynu téměř o polovinu nižší než u uhlí.

Při těžbě a v oblasti přepravy dosahuje nejlepších výsledků tuzemské hnědé uhlí. U něj připadá na jednu kilowatthodinu proudu pouhých 0,008 kg emisí CO2, u zemního plynu 0,070 kg a u černého uhlí dokonce 0,149 kg.

V průměrné skladbě zdrojů energie v Německu vzniká v současnosti na jednu vyrobenou kilowatthodinu elektrického proudu 0,596 kilogramu CO2. Zvýšením podílu zemního plynu na výrobě energie lze ušetřit výrazně více emisí CO2.

Obnovitelné zdroje energie měly v roce 2013 v Německu poprvé největší podíl na produkci elektrického proudu, za nimi následovalo hnědé uhlí, černé uhlí a jaderná energie. Podíl zemního plynu klesl na 13 procent.

Čím vyšší je účinnost elektrárny, tím nižší je množství zdroje energie, které se musí použít pro výrobu elektrického proudu. Pokud je například elektrický proud získáván ze zdroje energie s vysokým obsahem CO2 v elektrárně s nižší účinností, uvolní se tak více emisí CO2. Zemní plyn nabízí dvě přesvědčivé výhody: Elektrárny s plynovými turbínami mají vysokou účinnost a zdroj energie má nízký obsah CO2. Při získávání elektrického proudu ze zemního plynu v elektrárnách s plynovými turbínami proto vzniká nižší množství CO2.

Studie byla vyhotovena na objednávku společnosti WINGAS GmbH. Údaje uložené v modelu pocházejí z databází toků látek, jako je Evoinvent a Gemis, a z dat generovaných ve vlastních projektech. Pro klasifikaci zdrojů energie

a výpočty účinnosti jsou použita aktuální mezinárodní data IEA a EUROSTAT a další úřední statistiky. Podrobný popis modelu v anglickém jazyce se nachází na domovské stránce IFEU.

Výhody zemního plynu, jako zdroje energie šetrného vůči klimatu, se projevují rovněž na trhu s elektrickou energií.

Studii si můžete stáhnout zde

Stáhnout studii

Studie WINGAS na vaší webové stránce