Řešení přesně podle vašich přání a potřeb.

Naše produkty

Vzorcová cena Indexace ropy nebo plynu s možností fixace ceny

Vaše očekávání: využití možností trhu, řízení rizik a předběžné plánování

  • Chcete využít možností tvorby cen podle tržní ceny?
  • Chcete platit tržní ceny, avšak předběžně plánovat?
  • Oceňujete transparentní tvorbu cen?


Naše nabídka služeb: transparentní tvorba ceny, snadné odbavení

Transparentně vám vypočítáme v individuálně stanoveném období (období tvorby ceny) nákupní cenu. Nákupní cena se vyvíjí podle zveřejněných oznámení o cenách ropy a plynu. Můžete si svobodně vybrat z různých publikací. Na konci tohoto období tvorby cen vypočítáme ze všech oznámení průměr, který se stane nákupní cenou pro vaše dodávky zemního plynu.

Vaše kontaktní osoba

Ondřej Pechan
Head of Unit Czech Republic / Account Manager
Tel.: +420 226 230 335
Odeslat e-mail

Michal Hanák 
Account Manager
Tel.: +420 226 230 334
Odeslat e-mail

Lukáš Roubal 
Account Manager
Tel.: +420 226 230 333
Odeslat e-mail

Jakmile je cena stanovena, budeme dodávat podle potřeby v příslušném období platnosti ceny. Mezi obdobím tvorby ceny a obdobím platnosti ceny můžeme navíc dohodnout jistou prodlevu.

Délku těchto tří fází „tvorba ceny – prodleva – platnost ceny“ si můžete vybrat ze široké palety na začátku smlouvy (např. 6 měsíců - 3 měsíce - 3 měsíce). Během období platnosti ceny odebíráte zemní plyn vždy za příslušně vypočtenou nákupní cenu.

Navíc vám nabízíme možnost odebírat vaše množství zemního plynu za aktuální tržní cenu v den odběru.

Možnost fixace ceny

Máte možnost převedení ceny za určitou část odběrného množství na fixní cenu, například tehdy, když očekáváte stoupání tržní úrovně. V určitých okamžicích před a/nebo období platnosti smlouvy je toto možné.

Cena navázaná na cenu ropy 6-3-3

Možné ropné produkty: lehký topný olej (LTO), těžký topný olej (TTO), benzín, mazut nebo Brent

Cena navázaná na cenu plynu 6-3-3

Příklady pro indexaci plynu: rok dopředu, měsíc dopředu, nebo den předem

Výhody pro vás:

Riziko cenových výkyvů způsobených trhem je značně sníženo.

V období platnosti ceny odebíráte váš zemní plyn flexibilně.

Máte zájem?
Rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Vyžádat si nabídku

Vaše kontaktní osoba

Ondřej Pechan
Head of Unit Czech Republic / Account Manager
Tel.: +420 226 230 335
Odeslat e-mail

Michal Hanák 
Account Manager
Tel.: +420 226 230 334
Odeslat e-mail

Lukáš Roubal 
Account Manager
Tel.: +420 226 230 333
Odeslat e-mail