1990 | První roky.

Více informací

1993 | Založení.

Více informací

1998 | Zemní plyn pro Velkou Británii.

Více informací

1999 | Rozšíření zásobníku Rehden.

Více informací

2003 | Zemní plyn pro Belgii.

Více informací

2004 | Wingas v Rakousku a Francii.

Více informací

2005 | Zásobník Haidach.

Více informací

2006 | WINGAS poprvé dodává zemní plyn do České republiky.

Více informací

2006 | Založení společnosti Wingas Transport.

Více informací

2007 | Společnost Wingas roste v evropském měřítku.

Více informací

2010 | 20 let spolupráce BASF a Gazprom.

Více informací

2011 | Uvedení Nord Streamu do provozu.

Více informací

2012 | Nové struktury.

Více informací

2012 | Firma otevírá kancelář ve Vídni. Krátce nato následuje Praha.

Více informací

2013 | Uvedení zásobníku zemního plynu astora v Jemgumu do provozu.

Více informací

2014 | Nová centrála.

Více informací

2015 | Silný partner.

Více informací

Historie

Od svého založení na začátku 90. let 20. století dceřinou společností BASF Wintershall a ruskou společností Gazprom je WINGAS iniciátorem hospodářské soutěže na trhu se zemním plynem.

V září se společnosti Wintershall a Gazprom / Zaruběžgaz dohodly na spolupráci. V listopadu je založena firma Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH Berlín jako společný podnik společností Wintershall a Gazprom.

Do provozu je uveden plynovod STEGAL o délce 313 kilometrů a plynovod MIDAL o délce 613 kilometrů. V srpnu je uveden do provozu zásobník plynu Rehden.

Je založena společnost WINGAS jako společný podnik firem Wintershall (65 %) a Gazprom (35 %).

V říjnu je dokončen plynovod WEDAL o délce 237 kilometrů. Síť WINGAS je poprvé napojena na Velkou Británii přes Belgii.

Zásobník zemního plynu Rehden je rozšířen a po dokončení v listopadu je s pracovním objemem 4,2 miliard krychlových metrů plynu největším zásobníkem západní Evropy.
 
Kromě toho je uveden do provozu plynovod JAGAL o délce 340 kilometrů.

Společnost WINGAS expanduje do sousedních států a od srpna začíná dodávat zemní plyn odběratelům v Belgii.
 
Pro prodej plynu ve Velké Británii je v prosinci založen společný podnik.

Společnost WINGAS vstupuje na rakouský a francouzský trh.
 
V prosinci společnost WINGAS získává podzemní ložisko zemního plynu v Saltfleetby (UK) za účelem přeměny na podzemní zásobník.

Začínají práce na zásobníku zemního plynu v rakouském Haidachu. Do roku 2011 tam vzniká druhý největší zásobník západní Evropy.
 
Společnost WINGAS úspěšně vstupuje na trh se zemním plynem v České republice.

Je založena společnost WINGAS Transport GmbH & Co. KG se sídlem v Kasselu.

Jsou rozšířeny plynovody STEGAL a WEDAL a jejich kapacita v důsledku toho vzrůstá přibližně o 50 %, resp. 30 %.

WINGAS otevírá své první zahraniční zastoupení v Moskvě. Kromě toho přebírá veškeré podíly společného podniku ve Velké Británii: vzniká WINGAS UK.

 
Rovněž podíly společníků ve společnosti WINGAS se mění: Gazprom má nyní podíl 49,98 %, Wintershall Holding 50,02 %.
 
Díky rozšiřování plynárenské sítě se rozšiřují i optické sítě.

Společnosti BASF a GAZPROM slaví úspěšnou 20letou spolupráci při slavnostním aktu v Berlíně.
 
Společnost WINGAS Transport se stává vlastníkem rozvodné sítě WINGAS, která se zatím rozrostla na 2000 kilometrů.

V listopadu je uveden do provozu plynovod Nord Stream. Jeho přepravní kapacita činí až 55 miliard krychlových metrů za rok.

V témže roce je ve spolupráci s firmou OPAL dokončen největší západoevropský plynovod a napojen na plynovod Nord Stream.

WINGAS otevírá zastoupení v Rijkswijku v Nizozemí. Zásobník v Haidachu je rozšířen na pracovní objem 2,6 miliardy krychlových metrů.

Ze společnosti WINGAS Transport se stává GASCADE Gastransport GmbH, nezávislý přepravce plynu pod vlastní značkou.

Aktivity v oblasti zásobníků jsou sloučeny pod novou dceřinou společností astora GmbH & Co. KG.

Obchod se zemním plynem je převeden na společnost WINGAS GmbH.

V září 2013 je uveden do provozu zásobník zemního plynu v dolnosaském Jemgumu.
 
Do roku 2018 se plánuje zřízení celkem deseti podzemních zásobníků s kapacitou až miliardy krychlových metrů. S touto kapacitou by bylo možné zásobovat zemním plynem 500 000 domácností pod dobu jednoho roku.

V listopadu je slavnostně dokončena hrubá stavba nové centrály společnosti WINGAS. Tato moderní budova v centru Kasselu poskytuje místo pro 400 pracovníků, které již firma v Německu zaměstnává.

Gazprom přebírá všechny podíly Wintershall a WINGAS se stává 100% dceřinou společností Gazprom. Kromě toho se podnik stěhuje do nové centrály v centru Kasselu.