Podnik plný energie.

To jsme my!

Společník ve firmě WINGAS S plnou podporou

Největší producent zemního plynu na světě, koncern Gazprom, jako vlastník podílu aktivně spoluutvářel a podporoval budování aktivit zaměřených na obchodování se zemním plynem a provozování zásobníků skupiny WINGAS již od jejího založení v roce 1993. Díky angažovanosti společnosti Gazprom pozice firmy WINGAS v náročném prostředí evropského trhu se zemním plynem dále posiluje a vzbuzuje u svých zákazníků důvěru jako spolehlivý partner. Skupina WINGAS chce v Německu i na dalších evropských klíčových trzích dále růst. Nová struktura podílů nyní položila základ pro další pozitivní vývoj na evropském trhu s plynem.

Rovněž know-how našich společníků přináší partnerům společnosti WINGAS přidanou hodnotu, například při vývoji a realizaci strategicky významných investičních projektů nebo při společných výzkumných projektech na poli energetiky. Společnými silami tak nepřetržitě rozvíjíme portfolio svých produktů a neustále udržujeme tempo růstu.