Vzácná surovina zemní plyn.

Motor budoucnosti CH4

Zemní plyn jako surovina

Zemní plyn je dnes pro naši energetiku neodmyslitelný. Jen německé domácnosti se v roce 2011 podílely na spotřebě tohoto ekologického zdroje energie přibližně 29 procenty, následovány průmyslem a elektrárnami. Ale co zemní plyn vlastně může, jak jej lze využívat a jak se zásobování zemním plynem v budoucnu změní?
 
V zájmu zlepšování ochrany klimatu a energetické efektivity platí jednoduché základní pravidlo: nikdy nepřestat klást otázky! Odpovědi na nejdůležitější otázky v souvislosti se zemním plynem naleznete zde.

Zemní plyn vznikl před miliony let usazováním odumřelých mikroorganismů, jako jsou řasy nebo plankton, na mořském dně a jejich následným překrytím vrstvami zeminy a hornin.

Co je zemní plyn?
Jak se těží zemní plyn?

Zemní plyn je dnes hlavním pilířem energetických dodávek, ať už jde o výrobu tepla, elektřiny nebo pohon automobilů. Zemní plyn je jako nepostradatelný partner při energetickém zvratu stále významnější.

Jak funguje obchod se zemním plynem?

Spotřeba zemního plynu v Evropě neustále roste. V roce 2012 byla tato spotřeba ve 27 členských státech EU cca 490 miliard metrů krychlových (Německo: 88 miliard) a studie předpovídají nárůst na 550 miliard metrů krychlových do roku 2020 (Německo: až 95 miliard)...

Odkud získává Evropa zemní plyn?
Jak se obchoduje se zemním plynem?

Jak lze využívat zemní plyn?

Zemní plyn je mnohostranný zdroj energie. Například výrobní procesy, které vyžadují precizní přívod tepla, v podstatě nelze bez zemního plynu realizovat. Navíc vozidla na zemní plyn představují skutečně ekologickou alternativu pro zajištění mobility.

Pohon vozidel na zemní plyn
Zemní plyn pro průmysl