Vzácná surovina zemní plyn.

Motor budoucnosti CH4

Liberalizovaný trh Trh se zemním plynem je v současnosti otevřený pro každého dodavatele

Česká republika má jeden z nejliberálnějších trhů s energií v Evropě.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de

Ceny zemního plynu se nestanovují pouze na virtuálním obchodním bodě. Zákazník a dodavatel se často dohodnou na cenách klasicky v rámci smluvních vyjednávání. Ve smlouvě se pak stanoví například, jaká množství plynu budou dodána a zda bude cena konstantní nebo vázaná na index.

Ve smlouvách se přitom určí, jak flexibilně může zákazník plyn odebírat. V mnoha případech je pro něj výhodné odebírat plyn podle aktuální potřeby. Nákup a prodej pevně definovaných a konstantních množství zemního plynu mohou účastníci na trhu vyřizovat také prostřednictvím burz nebo brokerů. Ten, kdo chce koupit další plyn nebo prodat přebytečné množství, může využít energetickou burzu jako EEX v Lipsku – spotový trh pro dodávky další den nebo termínový trh pro dodávky k pozdějšímu datu. Protože jsou ceny veřejně přístupné, zajišťuje burza velmi transparentní přehled. Často také slouží jako reference pro tvorbu cen mezi dodavateli plynu a jejich zákazníky.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de