Vzácná surovina zemní plyn.

Motor budoucnosti CH4

Pátrání po zemním plynu pomocí špičkových technologií Výrobci energie pátrají po nových ložiscích na zemi i na moři

Při pátrání po nových ložiscích postupují geologové podobně jako při pátrání po nových ropných polích. Nejdříve prozkoumají již známá data, například výsledky dřívějších výzkumů nebo databáze geologických organizací, a pátrají při tom po zcela konkrétních faktech. Ložiska zemního plynu často vznikají v prohlubních, pod nimiž je velmi silná vrstva sedimentů (o tloušťce nejméně 2500 metrů). Kromě toho geologové zkoumají rovněž druh a stáří hornin. Zejména zajímavé jsou z tohoto hlediska porézní pískovce a uhličitany. Ještě před prvním vrtem mohou vědci vyhodnocením dostupných informací z měření pomocí počítače vytvořit model slibného naleziště. Konkrétnější a často velmi nákladné výzkumy zahájí geologové jen tehdy, vyplyne-li z této analýzy vysoká pravděpodobnost výskytu plynu.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de

Ložiska jsou po světě rozmístěna velmi nerovnoměrně. Přibližně dvě třetiny dosud známých přírodních zásob zemního plynu a ropy leží na území vymezeném tzv. „strategickou elipsou“. Tento pojem označuje oblast, která se rozprostírá od Blízkého východu přes pobřeží Kaspického moře až po nejsevernější oblasti Ruska.

Rusko disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a je jeho největším světovým vývozcem. Pro Německo a západní Evropu z toho plyne výhoda, že ruský plyn je ve vzdálenosti dosažitelné plynovodem, a lze jej proto bezpečně a efektivně dopravovat na evropské trhy. S Ruskem navíc existuje více než dvacetileté osvědčené partnerství v oblasti energetiky.

Zvukové vlny mají důležitou úlohu při pátrání po potenciálních nových ložiscích zemního plynu. Ať už jsou ložiska plynu pod sibiřským permafrostem nebo hluboko pod dnem Atlantiku, geologové a fyzikové je dokáží najít. Vyhledávají je generováním vibrací (např. speciálními „vibračními kamiony“ nebo vzduchovými děly na lodích) či pomocí speciálních mikrofonů, které zachycují zvuk odrážející se od vrstev jednotlivých hornin.

Počítač tak může na základě „ozvěny“ zjistit strukturu potenciálního ložiska. Naprostou jistotu ale může poskytnout pouze zkušební vrt. Jeho pomocí se z podzemí získá jádrový vývrt, který vědci prozkoumají pod mikroskopem. Najít ložisko se však vždy nepodaří, pouze každý třetí až čtvrtý zkušební vrt je úspěšný.

Po úspěšném zkušebním vrtu přijde na řadu výstavba vrtné věže. Při těžbě na pevnině („onshore“) vytvoří těžaři vrtnou soupravou do země vrt, který se zpevní ocelovými trubkami a betonem a nad zemí se utěsní „erupčním křížem“, který zabraňuje nekontrolovanému úniku plynu z vrtu. Pokud je ložisko plynu pod mořským dnem („offshore“), používají se většinou těžební plošiny.

Při těžbě má velký význam přirozený tlak zemního plynu v ložisku. Díky němu surovina sama proudí na zemský povrch, kde se čistí od nežádoucích příměsí, jako je vodní pára nebo pevné látky. Tam, kde po převážném vytěžení přirozený tlak příliš poklesne, instalují technici do vrtu kompresory, které plyn ze země „vysávají“, a mohou tak výtěžnost ložiska opět zvýšit.

Z mnoha ložisek nelze těžit takto jednoduchým a přímým způsobem. Plyn ze skalních ložisek a břidličný plyn neproudí vlastním tlakem na povrch, protože je uzavřen v izolovaných pórech uvnitř velmi pevných hornin nebo je pevně vázán v místě svého vzniku v jílovitých vrstvách (břidlici).

Aby bylo možné takový zemní plyn těžit, je třeba horninu „rozdrolit“ tlakem vody. Tato metoda se označuje pojmem hydraulické štěpení, nebo také „frakování“. Kromě vody a písku se při ní používají rovněž chemické přísady. Kvůli těmto chemikáliím se v Evropě o metodě frakování někdy vedou ostré diskuze.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de