Vzácná surovina zemní plyn.

Motor budoucnosti CH4

Bezpečná energie pro Evropu Naše zásobování zemním plynem se opírá o několik pilířů

Spotřeba zemního plynu v Evropě neustále roste. V roce 2012 byla tato spotřeba ve 27 členských státech EU cca 490 miliard metrů krychlových (Německo: 88 miliard) a studie předpovídají nárůst na 550 miliard metrů krychlových do roku 2020 (Německo: až 95 miliard). To odpovídá ročnímu růstu v průměru o 1,5 procenta. V současnosti pochází 160 miliard metrů krychlových z evropské těžby, avšak tento podíl se do roku 2020 sníží na 140 miliard metrů krychlových.

Státy EU jsou tedy čím dál více odkázány na import zemního plynu z jiných oblastí světa, aby pokryly svoji rostoucí potřebu. Hlavní roli zde hrají dodávky z Ruska a zkapalněný zemní plyn. Jen podíl ruského zemního plynu se do roku 2020 zvýší až na 30 procent (v roce 2012 to bylo 25 procent). Pro zajištění spolehlivého zásobování vybudovaly společnosti Gazprom, Wintershall, E.ON, Gasunie a GDF Suez plynovod „Nord Stream“, kterým může v obou jeho potrubích ročně protéci až 55 miliard metrů krychlových zemního plynu.

Plynovod začíná v ruském Vyborgu, dále vede cca 1 200 kilometrů po dně Baltského moře a končí v pevninské stanici v Lubminu u Greifswaldu. Obě potrubí, která byla uvedena do provozu v roce 2011 a 2012, poprvé umožňují přímé spojení mezi Ruskem a Německem.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de

Vedle tohoto nového plynovodu budou od roku 2015 pravděpodobně hrát důležitou roli pro dodávky zemního plynu také lodě s LNG. Dodávání LNG do EU je v současnosti na ústupu, protože dodavatelé plynu momentálně dosahují vyšších cen v Asii nebo Jižní Americe. Studie však předpokládají, že dodávky LNG by mohly v roce 2020 pokrývat až 24 procent poptávky po plynu v Evropě.

Především Velká Británie, Francie, Španělsko a Itálie budou dovážet výrazně více zkapalněného plynu než dosud. Nejdůležitějšími dodavateli LNG jsou Katar, Nigérie a Alžír, ale v budoucnu bude zkapalněný plyn do Evropy dodáván také z USA.

Jak přesně funguje nákup plynu? Producenti zemního plynu často uzavírají se svými zákazníky smlouvy, které mají dlouhou dobu platnosti. To významně přispívá k dlouhodobému zajištění zásobování. Obecně platí, že cena zemního plynu je často ještě vázána na cenu ropy („vazba ceny zemního plynu na ropu“). Tento cenový mechanismus, který pochází ze 70. let 20. století, však již několik let ztrácí svůj význam.  

Vedle dlouhodobých smluv je velmi důležitý také nákup plynu na „spotových trzích“. Tento pojem pochází z anglického výrazu „on the spot“ (česky přibližně „okamžitě“) a vyjadřuje podstatu těchto tržišť. Zde se obchoduje s plynem krátkodobě, resp. k určitému termínu a cena může být podle situace na trhu nad nebo pod cenami stanovenými v dlouhodobých smlouvách.

Známé spotové trhy pro obchodování se zemním plynem jsou European Energy Exchange (EEX) v Německu a National Balancing Point (NBP) ve Velké Británii. Zde a v dalších takových obchodovacích střediscích nakupují zaměstnanci obchodního oddělení společnosti WINGAS zemní plyn pro pokrytí krátkodobé potřeby podniku a optimalizaci portfolia.

Významným způsobem však k zajištění zásobování přispívají také zásobníky zemního plynu v Evropě. Jen v Německu existuje v současnosti 43 podzemních zásobníků s celkovou kapacitou cca 20 miliard metrů krychlových. Společnost WINGAS převedla svůj obchod se zásobníky do dceřiné společnosti astora. Tento podnik provozuje v Rehdenu v Německu mimo jiné největší zásobník zemního plynu v západní Evropě s kapacitou 4,4 miliardy metrů krychlových.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de