Zemní plyn pro průmysl.

Více informací

„Bílé zlato“ pro celý svět Horký žár ze zemního plynu: výrobce porcelánu KAHLA vypaluje své kvalitní výrobky při teplotě 1 400 stupňů Celsia

Zemní plyn hraje klíčovou roli v průmyslové výrobě jako univerzální zdroj energie. Nákladné výrobní procesy, které vyžadují přesný přívod tepla, v podstatě nelze bez zemního plynu realizovat. Zemní plyn poskytuje cílené konstantní teplo a zaručuje kvalitu výrobků.

Pro výrobu porcelánu je zapotřebí nejen rozsáhlé know-how, ale také velké množství zemního plynu. Výrobce porcelánu KAHLA z Durynska vyrábí od roku 1844 ve spalujícím žáru vypalovacích pecí velmi kvalitní nádobí z tvrdého porcelánu, které je obzvláště stabilní a odolné. Minimálně dvakrát procházejí talíře, šálky a konvičky během výrobního procesu žárem a vypalují se při teplotách 900 až 1 400 stupňů Celsia.

Protože je výroba kvůli vysokým teplotám energeticky náročná, hraje zde zemní plyn důležitou roli. „Zemní plyn je pro tento účel nejefektivnějším zdrojem energie,“ zdůrazňuje Christin Biedermann, manažerka „pro Eko“ zodpovědná za strategii udržitelného rozvoje „KAHLA pro Eko“, která byla zahájena v roce 2009.

Výrobce porcelánu, který je certifikován dle ISO 14001, včas investoval do inovativních technologií, jako je fotovoltaika a energeticky účinné pece. „To byly a jsou důležité kroky, které nám pomáhají kontinuálně šetřit energii, výrazně snižovat emise CO2 a dlouhodobě zajistit výrobu a pracovní místa,“ vysvětluje Ch. Biedermann.

O tom, že při moderní výrobě porcelánu hraje důležitou roli také ruční práce, se lze přesvědčit například ve slévárně. Zde se nejprve vyrobí porcelánový polotovar, který se následně vypálí v peci. Z kaolinu, živce a křemene se smíchá porcelánová hmota, která se po přidání vody nalije do sádrové formy. Každý den se ve všech výrobních úsecích zpracuje více než 14 tun surovin, které ze 100 % pocházejí z Německa. Werner Mücke, zaměstnanec ruční slévárny právě dokončil plnění poslední formy, když za ním pronikavě zazní časovač - je čas vyprázdnit naplněné formy. Ze sádrové formy zručně vylije zbytky hmoty, které se později znovu použijí, do záchytné vany. „Na rozdíl od ostatních výrobních kroků se zde nemusí mačkat žádná tlačítka. Ve slévárně se ještě cení skutečná řemeslná práce. Vyjmutí nepoškozených polotovarů z formy je věcí cviku a zkušenosti,“ říká W. Mücke, který pracuje ve společnosti KAHLA již 47 let.

Denně se zpracovává 14 tun surovin

Suroviny pocházejí ze 100 % z Německa

Ruční práce ještě hraje důležitou roli

Po úplném usušení polotovarů se vypalují na přežah, kdy se z porcelánových výrobků odpaří při 900 stupních Celsia veškerá voda. Zemní plyn přitom proudí v trubkách do pece, kde se v hořácích spaluje přímo v prostoru pece. V peci vznikají různé spalovací zóny, v nichž panují různé, přesně definované teploty. Tyto přesné dodávky tepla jsou velkou výhodou zemního plynu. Pro výrobu porcelánu je důležité, aby byla ve správný čas na určitém místě v peci k dispozici správná teplota. Během celého procesu musí být dodržena stanovená křivka vypalování. Již malé teplotní výkyvy mohou zničit porcelánové výrobky, které se v peci právě nacházejí.

Přívod zemního plynu je přitom regulován ventilovým řízením přímo u vypalovacích prostorů. Technik kontroluje nastavení a v případě problémů může ihned zasáhnout. „Surové produkty se přežahují při teplotě 900 °C a teplota musí přesně souhlasit,“ vysvětluje Ch. Biedermann. Nyní jsou výrobky připraveny na glazování. Talíře a šálky se glazují strojově, složitější porcelánové výrobky ručně. Na tomto místě výrobního procesu vzniká tradiční podglazurový dekor firmy KAHLA, Blau Saks. Zde se na přežahnuté výrobky ručně natiskne dekor a poté se výrobky ponoří do glazurovací lázně. Vznikne tak obzvláště odolný výrobek, neboť zdobený porcelán vzniká již po dvou výpalech.

1. Jakmile se polotovary uvolní ze sádry, umístí se do regálu, kde se usuší.

2. Již v žáru před pecí se začnou konvičky a podšálky rosit. Při přežahu o teplotě 900 stupňů Celsia se z porcelánu odpaří veškerá voda. Jen pak lze výrobky glazovat.

3.
Zemní plyn proudí žlutými trubkami do spalovacích komor nové centrální pece a zajišťuje teplotu 1 400 stupňů Celsia. Přívod zemního plynu řídí zvenčí šoupátkový regulátor. Pec produkuje v porovnání se svými 2 předchůdci o 40 procent méně emisí CO2.

4. Nejmodernější stroje tvoří základ efektivní výroby ve firmě KAHLA. Podávací ramena tohoto stroje uchopí talíře, které robot plně automaticky očistí.

5. Zdobení tradičním slaměnkovým vzorem, nazývaným také Blau Saks, jakožto podglazurovou dekorací, vyžaduje od zaměstnanců koncentraci a pevnou ruku.

Protože je glazura nedílně spojena s porcelánem, procházejí porcelánové výrobky znovu vypalovacím procesem. Při vysokožárovém pálení trvajícím cca 5 hodin se výrobky zahřívají až na teplotu 1 400 stupňů Celsia. Tento výpal probíhá v moderní centrální peci instalované v roce 2011. Tato pec je díky délce 56 metrů a výšce 54 centimetrů využitelného vypalovacího prostoru srdcem výrobního podniku Kahla. Pec dokáže nepřetržitě vypalovat šálky i kombinace dutého a plochého nádobí a má o 25 procent vyšší kapacitu než její dva předchůdci dohromady.

Nákup pece je důležitou součástí strategie „KAHLA pro Eko“, neboť spotřebuje o 40 procent méně zemního plynu, a sníží tak emise CO2 rovněž o 40 procent. „Investice se vyplatila. Naše výroba je efektivnější a ekologičtější. Abychom do budoucna pracovali ještě více v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, plánujeme v tomto roce využít navíc odpadní teplo pecí pro topení,“ říká Ch. Biedermann.

Denně lze v závodě zhotovit až 45 000 porcelánových výrobků.

Jako kvalitní výrobek se značkou „Made in Germany“ se durynský porcelán vyváží do více než 60 států. Více než třetina nádobí se používá v hotelech, restauracích a hostincích.