Zemní plyn pro průmysl.

Více informací

Se zemním plynem k chuťovému zážitku Společnost Naturin vyrábí kolagenové obaly pro potravinářský průmysl

Co mají vlastně společného zemní plyn a potraviny? Na první pohled vůbec nic. A přesto hraje tento zdroj energie v potravinářském a masném zpracovatelském průmyslu enormně důležitou roli. Například ve společnosti Naturin Viscofan GmbH se vyrábějí kolagenové obaly pro uzeniny všeho druhu – a zemní plyn dodává výrobním zařízením pohonnou hmotu.
 
Firma Naturin pohání zemním plynem jednu z nejmodernějších výrob na tzv. bílkovinná střívka na celém světě. Proto byl k pozemku podniku v bádensko-württemberském Weinheimu položen nový plynovod. Od října 2013 je sem dopravován tento cenný zdroj energie pod tlakem 30 barů. Na závodní předávací stanici plynu se tlak snižuje na 2,5, popř. 24 barů pro novou, vysoce účinnou plynovou turbínu – moderní systém, který zároveň šetří energii. 

Podnik Naturin byl založen v roce 1933

Ve výrobě ve Weinheimu pracuje na 500 zaměstnanců

Díky zemnímu plynu tady výroba běží nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dnů v roce

Silné, vinuté potrubí se táhne napříč velkými halami, stropní svítidla vybavená LED technikou optimálně osvětlují každý kout. „Dokázali jsme vybudovat zásobovací systém, který je pro nás nejúčinnější,“ vysvětluje Rainer Stöhr, vedoucí oblasti energie ve společnosti Naturin. Účinný systém znamená pro firmu Naturin, založenou v roce 1933, plynovou turbínu vyrábějící vodní páru, která je pak inteligentním rozdělovacím systémem odváděna do výroby. Připojeno je také velké chladicí a tepelné čerpací zařízení.
 
„Dlouho jsme spolupracovali se sousední průmyslovou výrobou, která nám dodávala páru,“ vypráví Rainer Stöhr. Nová koncepce tedy musela být vhodná pro stávající infrastrukturu potrubí a vyrábět páru. Volba přitom padla na plynovou turbínu, která vyrábí jak páru, tak i proud. Největší výhoda pro provoz: poměr tepla k proudu je 1,6:1. „To přesně pokrývá potřebu závodu,“ dodává Rainer Stöhr, zatímco se dívá na monitor, aby zkontroloval aktuální výkon turbíny.

Účinnost zařízení se odráží v mnoha krocích výroby kolagenu. Ve Weinheimu sice pracuje přibližně 500 zaměstnanců na výrobě tohoto strukturního proteinu, ale jen zřídka zasahují ručně.

„Je to plně automatizovaný proces, který běží jen v jednom směru,“ vysvětluje vedoucí výroby Dr. Eberhard Grimm. Zásahy zaměstnanců jsou zapotřebí jen ve výjimečných případech a při pravidelných kontrolách kvality.

Dopravní pás, poháněný proudem vyrobeným plynovou turbínou, posunuje dezinfikované a vyprané kůže do další haly. V závodě pro zpracování syrového materiálu padají do obrovské násypky. Tam se přírodní materiál rozmělní a smíchá do jednolité hmoty. „Vznikne tak tekuté těsto,“ vysvětluje Eberhard Grimm. Několik kilometrů dlouhý chladicí systém musí fungovat spolehlivě a na 100 procent, protože právě první krok, mělnění, je velmi citlivý. Vzniká hodně tepla, které musí být rychle zchlazeno. „Pokud je teplo příliš vysoké, z těsta se stane želatina, a tu nemůžeme dále zpracovávat,“ objasňuje vedoucí výroby.
 
K vytvoření hotového bílkovinného střívka už chybí jen tvar. Tryska vystřikuje tekutou hmotu jako velkou mýdlovou bublinu. „Průměr a tloušťku obalu můžeme přizpůsobit přání zákazníka,“ objasňuje Eberhard Grimm. Vídeňské párky, vařené uzenky, norimberské klobásy – každá uzenina dostane svůj vlastní, jedlý obal. Ten se pak přesune na několik metrů dlouhém dopravním pásu z výroby na sušení. 

Zatímco Eberhard Grimm prochází úzkými chodbami mezi přepravovanými obaly a zkoumavým zrakem sleduje dopravní pásy, je přes ochranný pracovní oděv znát citelné zvýšení teploty.

 „Tady můžeme nejlépe využít teplo vyrobené ze zemního plynu,“ vypráví vedoucí výroby. 

Surové obaly se suší při různých teplotách až do 100 stupňů Celsia a pak se strojově navíjejí na lepenkové role. Ty pak Naturin, od roku 1990 100procentní dceřiná společnost španělské firmy Viscofan, odesílá zákazníkům – do více než 160 zemí na celém světě.

Každé vedení, každé potrubí a každá nádoba jsou stále sledovány. Výroba běží díky zemnímu plynu nepřetržitě, 365 dní v roce.