Vzácná surovina zemní plyn.

Motor budoucnosti CH4

Již neodmyslitelný Zemní plyn je v německé a evropské energetice stále důležitější

Zemní plyn je dnes hlavním pilířem energetických dodávek. V roce 2011 poskytl 24 procent světové spotřeby primární energie. To je sice o něco méně než minerální olej (33 procent) a uhlí (30 procent), ale výrazně více než jaderná energie a energie z obnovitelných zdrojů, které se na celkové spotřebě energie podílely necelými 13 procenty. V německé energetice je tomu velmi podobně. Rovněž zde zemní plyn v kombinaci s ostatními fosilními zdroji energie, tedy ropou a uhlím, pokrývá většinu energetické spotřeby.

Lze jen stěží uvěřit, že tyto dnes tak žádané zdroje energie byly před sto lety považovány za odpadní produkt těžby ropy a většinou byly hned na místě těžby spalovány.

Dnes je již zemní plyn při energetickém zásobování neodmyslitelný. Jen německé domácnosti se v roce 2011 podílely na spotřebě tohoto ekologického zdroje energie přibližně 29 procenty, následovány průmyslem (25 procent) a elektrárnami (23 procent). V budoucnu se velikost těchto podílů patrně výrazně změní. Do roku 2040 se bude podle názoru expertů na výrobu elektřiny používat více než 40 procent zemního plynu. Podíl domácností využívajících zemní plyn se však v důsledku modernějších a efektivnějších otopných systémů a lepší izolace bytů sníží.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de

Podíl energií z obnovitelných zdrojů na energetické výrobě je dosud malý, ale odborníci se shodují na tom, že se má v budoucnu zvyšovat. A shoda rovněž panuje v tom, že energie z obnovitelných zdrojů potřebují spolehlivého partnera, neboť slunce, vítr a voda při výrobě energie kolísají. A často kolísají jinak, než je potřeba.

Aby při směřování k zelené energii nedocházelo k výpadkům, potřebují energie z obnovitelných zdrojů doplněk, který tyto výkyvy flexibilně a decentralizovaně vyrovná. Tímto partnerem má být zemní plyn. Mezi všemi fosilními energiemi má totiž zemní plyn nejlepší klimatickou bilanci. Při spalování uvolňuje o 25 % méně CO2 než je tomu u ropy, o 30 % méně než černé uhlí a o 35 % méně než hnědé uhlí. Moderní elektrárny na zemní plyn mají vysokou energetickou efektivitu, zejména díky kogeneraci.

Kromě toho lze plynové elektrárny řídit decentralizovaně a flexibilně. To znamená, že energii z plynových elektráren lze dodávat přesně tehdy, kdy je jí zapotřebí, a stejně tak omezit její výrobu, jakmile je dostatek proudu ze sluneční a větrné energie. To rovněž činí nejmodernější plynové elektrárny atraktivními pro obce a soukromé domácnosti. Sečteno a podtrženo: plyn je ideální záložní systém „při směřování k zelené energii“.

Všechny prognózy předpovídají zemnímu plynu jako energetickému zdroji rostoucí význam. Jen do roku 2030 se má jeho světová spotřeba zvyšovat o dvě procenta ročně – to je výrazně rychleji než u ropy (0,8 procenta) a uhlí (1,2 procenta). Mezinárodní energetická agentura již hovoří o „zlatém věku zemního plynu“. Zemní plyn totiž bude ještě dlouhou dobu cenově dostupný. Známé rezervy postačí na přibližně 230 let, zatímco ropa začne docházet již za 40 let. Zemní plyn proto bude mít na celém světě stále důležitější roli, a to jak při výrobě tepla a energie, tak i v dopravě.

Největšími světovými výrobci zemního plynu jsou dnes USA (651 miliard krychlových metrů za rok 2011), Rusko (607), Kanada (161), Írán (152), Katar (147) a Čína (103). Ve srovnání s tím je těžba zemního plynu v Německu více než skromná. V roce 2011 činila deset miliard krychlových metrů a k domácí spotřebě tak přispěla asi jedenácti procenty.

Ačkoliv domácí spotřeba zvyšuje jistotu energetických dodávek v Německu, největší podíl zemního plynu se i v budoucnu bude dovážet a proudit sem plynovody. Dnes pochází především z Ruska, Norska a Nizozemí. Tyto země dodaly v roce 2011 do Německa 83 miliard krychlových metrů zemního plynu. Pro ostatní evropské země, jako je Španělsko, Velká Británie a Francie, má velký význam rovněž zkapalněný zemní plyn dovážený tankery. V roce 2011 dovezly tímto způsobem přibližně 64 miliard krychlových metrů zemního plynu. Ale ať už se plyn dodává plynovodem nebo na tankerech, Evropané potřebují pro zajištění energetických dodávek spolehlivé partnerství s velkými světovými vývozci zemního plynu.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de