„Stabilita a rychlost patří k sobě.Rolf Schlausch, Tržní analytik obchodu

Více informací

„Krok za krokem k cíli.Anja Kossmann, Obchodník pro ropu/plyn

Více informací

„Stabilita a rychlost patří k sobě.“ Rolf Schlausch, Tržní analytik obchodu

Pokud jde o aktuální kurzy v obchodování se zemním plynem, je tou správnou kontaktní osobou Rolf Schlausch. Jako specialista na termínované obchody má neustálý přehled o kolísání cen na trhu. Probíhá-li na plynovodech údržba, snižují-li se zásoby v zásobnících nebo změní-li se počasí, je nutné upravit prognózy. Pravidelně informuje komunální a průmyslové podniky o aktuálním vývoji. Poskytuje jim tak důležitá vodítka pro správný okamžik k nákupu.

„Pro mě je důležité dát zákazníkům maximální jistotu ohledně investic. Musím tedy přesně sledovat vlivy cen a dynamiku trhu. Někdy mají události razantní spád a rychlost trhu je dramatická. Poté opět dominuje pomalý a stabilní vývoj. To jsou dva stavy, které mám na trhu rád a líbí se mi také u mých oblíbených veteránů."

„Krok za krokem k cíli.“ Anja Kossmann, Obchodník pro ropu/plyn

Anja Kossmann je společně se svými kolegy v obchodním týmu odpovědná za nákup a prodej plynu na spotovém a termínovém trhu a za termínovaný devizový obchod s ropou. Prostřednictvím stálé linky k brokerům společnosti WINGAS odevzdává svoje cenové nabídky pro obchodní trhy po celé Evropě. Zakázku přiklepne teprve tehdy, pokud všechny parametry opravdu souhlasí.

Anja Kossmann často vyřizuje obchodní záležitosti také přímo s protistranami společnosti WINGAS. K tomu je třeba mít správnou intuici a cit pro dokonalé načasování.

„Po telefonu jsem dennodenně ve spojení téměř s celým světem, což mě moc baví. Předložím nabídku a pak se v průběhu dne krůček za krůčkem přibližuji k cíli. Jsem ctižádostivá a z každého obchodu chci získat to nejlepší. Pro mou práci je potřeba vytrvalosti a hodně trpělivosti."