Na webových stránkách Wingas.

Vždy a všude v obraze

Podmínky použití

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost WINGAS; veškerá práva k nim nebo z nich vyplývající náleží společnosti WINGAS.

 Uživateli jsou tyto webové stránky k dispozici pouze „v dané podobě“ a v zákonném rozsahu, bez poskytnutí jakýchkoliv (ať už výslovných či konkludentních) záruk, příslibů nebo odpovědnosti. Vyjma případu úmyslného poškození neručí společnost WINGAS za škody, jež vzniknou použitím nebo následkem použití těchto webových stránek. Každopádně však nenese společnost WINGAS odpovědnost a nepřebírá žádné další záruky za nepřímé, bezprostřední, náhodné nebo následné škody, které vzniknou použitím nebo následkem použití těchto webových stránek.

 Veškeré informace o produktech zveřejněné na těchto webových stránkách nebo ostatní informace poskytuje společnost WINGAS podle svého nejlepšího vědomí. Žádná z těchto informací však nezakládá, připouští-li tak zákon, ani záruku, příslib či odpovědnost ze strany společnosti WINGAS, ani nevyvazuje uživatele z provedení vlastních šetření a testů.

Pakliže není výslovně písemně upraveno jinak, platí, že Všeobecné prodejní podmínky společnosti Wintershall, které společnost WINGAS v daném rozsahu podpůrně používá, se těmito webovými stránkami ani jejich obsahem či na nich zveřejněnými materiály a informacemi nemění.

Společnost WINGAS může tyto webové stránky kdykoliv bez oznámení podle svého vlastního uvážení a bez převzetí odpovědnosti úplně anebo částečně změnit a/nebo zastavit jejich provoz a není povinna je aktualizovat. Umístěním odkazu na externí webové stránky („hyperlinky“) si společnost WINGAS tyto webové stránky ani jejich obsah nepřivlastňuje. Dále společnost WINGAS nenese odpovědnost za dostupnost těchto webových stránek ani za jejich obsah. Hyperlinková propojení s těmito webovými stránkami probíhají na vlastní riziko uživatele.

 Veškeré právní nároky nebo procesy vzniknuvší ve spojitosti s těmito webovými stránkami anebo jejím používáním podléhají výkladu zákonů Spolkové republiky Německo, vyjma ustanovení mezinárodního práva soukromého.