Tiskový servis společnosti WINGAS.

Vždy aktuální informace

14.11.2022

Německá vláda se stala jediným vlastníkem SEFE Group

Spolková vláda se s účinností od 14. listopadu 2022 stala jediným vlastníkem společnosti SEFE Securing Energy for Europe ("SEFE"), a tím i společnosti WINGAS. Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) nejprve převzalo všechny akcie společnosti SEFE prostřednictvím snížení kapitálu na základě rozhodnutí podle § 17a Zákona o energetické bezpečnosti a poté poskytlo společnosti nový základní kapitál ve výši 225 milionů eur. Spolková vláda vlastní akcie společnosti SEFE nepřímo prostřednictvím společnosti SEFE Securing Energy for Europe Holding GmbH ("SEEHG").

Toto opatření bylo nezbytné z důvodu pozastavení dodávek v důsledku ruských sankcí namířených proti skupině SEFE.  Vzhledem k prudkému nárůstu cen plynu v průběhu roku musela společnost nést vysoké náklady na zajištění dodatečných objemů tak, aby splnila své dodavatelské závazky.

Generální ředitel společnosti SEFE Dr. Egbert Laege řekl: "Toto rozhodnutí velmi vítáme. To, že je spolková vláda naším akcionářem, znamená, že skupina SEFE má spolehlivého a silného partnera, který nám umožní pokračovat v našem poslání, jímž je zajištění dodávek energie pro Evropu jak v současné době, tak do budoucna."

Opatření spolkové vlády rovněž eliminuje otázky ohledně vlastnictví skupiny SEFE. Skupina SEFE již pod svěřenskou správou Spolkové agentury pro sítě plnila své úkoly a závazky při zajišťování dodávek plynu v Německu a v Evropě.

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de