Tiskový servis společnosti WINGAS.

Vždy aktuální informace

14.04.2022

Vážení obchodní partneři!

Rádi bychom Vás seznámili s patronátním prohlášením (Letter of Comfort), které zveřejnila Bundesnetzagentur (BNetzA). Jak je uvedeno v oznámení zveřejněném 13. dubna 2022, role skupiny GAZPROM Germania, a tedy i společnosti WINGAS, je zásadnípro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu v Německu a Evropě.

V této souvislosti bylo učiněno rozhodnutí Spolkového ministerstva hospodářství a klimatu (BMWK) ze dne 4. dubna 2022 ke stabilizaci a zachování schopnosti skupiny fungovat a podnikat.

V rámci svých fiduciárních povinností Bundesnetzagentur zajišťuje, aby nedocházelo k nekontrolovanému odlivu finančních prostředků ze společnosti GAZPROM Germania GmbH a aby veškeré platby byly prováděny pouze za účelem zachování provozu. Současně Bundesnetzagentur vyvíjí mechanismy, které zajistí, aby společnost a její dceřiné společnosti plnily své platební povinnosti za účelem udržení běžného fungování skupiny.

Kromě toho Bundesnetzagentur dne 8. dubna 2022 rozhodla o jmenování Dr. Egberta Laegeho generálním zástupcem. Ten bude podporovat vedení společnosti GAZPROM Germania GmbH.

Společnost WINGAS čerpá při zásobování svých zákazníků z diverzifikovaného portfolia a nakupuje na různých evropských obchodních místech. Naším prvořadým cílem zůstává zajistit dodávky pro naše zákazníky a plnit smluvní dodavatelské závazky.

Kontaktní osoby společnosti WINGAS jsou Vám stále k dispozici pro dodatečné informace.

Váš tým WINGAS

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de