Tiskový servis společnosti WINGAS.

Vždy aktuální informace

06.03.2023

WINGAS v roce 2023 opět obdržela stříbrnou medaily EcoVadis

Úspěšný stříbrný rating v roce 2023: S letošním stříbrným hodnocením EcoVadis se environmentální a sociální standardy společnosti WINGAS zařadily opět mezi nejlepších 25 % z více než 100 000 společností ve 175 zemích, které EcoVadis hodnotil.

Pro Matthiase Petera, obchodního ředitele skupiny SEFE a generálního ředitele společnosti WINGAS, je jednoznačnou prioritou neustálé zlepšování výsledků v oblasti udržitelnosti: "Obnovené stříbrné hodnocení podporuje naši strategii udržitelnosti a je důležitým ukazatelem pro nás i naše zákazníky.

Díky tomu je zřejmé, jak si jako společnost v oblasti udržitelnosti stojíme a v jakých oblastech máme potenciál ke zlepšení."

Od roku 2019 se společnost WINGAS každoročně podrobuje náročnému hodnocení CSR, v němž se zkoumají principy udržitelnosti z hlediska jejich integrace do podnikání a systému řízení. "Jsme hrdí na to, že jsme v roce 2023 opět obdrželi stříbrné ocenění, což nás motivuje k tomu, abychom jako skupina nadále rozvíjeli naší strategii udržitelnosti a neustále se zlepšovali," pokračuje Matthias Peter.

Přebírání společenské odpovědnosti ve smyslu udržitelného podnikání – zkráceně CSR (Corporate Social Responsibility) - nabývá v globálních hospodářských vztazích, a tedy i pro společnost WINGAS, stále většího významu. Udržitelnost a větší transparentnost v dodavatelském řetězci hrají pro podniky v intenzivním konkurenčním prostředí a při dosahování německých a evropských cílů v oblasti ochrany klimatu stále důležitější roli.

Dnes se již rozhodnutí dodavatele o nákupu neuskutečňují pouze na základě ceny, ale také na základě kritérií udržitelnosti a mezinárodních standardů kvality.

EcoVadis jako nezávislá platforma hodnotí udržitelnost globálních dodavatelských řetězců. Hodnocení udržitelnosti EcoVadis využívá přibližně 100 000 společností z více než 200 průmyslových odvětví po celém světě ve více než 175 zemích k objektivnímu hodnocení jejich environmentálních a sociálních opatření. Komplexní audit zahrnuje 21 různých ukazatelů, které jsou hodnoceny ve čtyřech hlavních kategoriích: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Zásadní roli v hodnocení hrají také oblasti, jako je zdraví a bezpečnost. Výsledky hodnocení jsou zpřístupněny na webové online platformě EcoVadis, kde mohou společnosti komunikovat a nahlížet do výsledků hodnocení a hodnotící karty svých dodavatelů.

Kliknutím sem získáte certifikát stříbrného odznaku EcoVadis

Váš kontakt

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de