Tiskový servis společnosti WINGAS.

Vždy aktuální informace

24.01.2022

World Energy Outlook 2021

Zemní plyn je důležitým zdrojem energie - i do budoucna

Zemní plyn je i nadále základním zdrojem energie na celém světě a v nadcházejících letech bude hrát významnou roli v oblasti energetické bezpečnosti a dodávek. V přímém srovnání s uhlím a ropou bude poptávka po zemním plynu ve střednědobém horizontu nadále růst. Zemní plyn je navíc důležitý nejen jako nosič energie, ale také jako důležitá surovina pro výrobu vodíku šetrného ke klimatu. To jsou tři klíčová zjištění Světového energetického výhledu (WEO), který v říjnu 2021 zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA).

V aktuální verzi WEO analyzuje IEA globální energetiku a její vývoj do roku 2050 na základě tří scénářů. Takzvaný scénář "Stanovené politiky" (STEPS) vychází ze současného politického rámce a cílů. V současné verzi se očekává neustálý nárůst celosvětové spotřeby energie (o 26 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 2020), který je způsoben zejména růstem populace a rostoucím hospodářským výkonem. Podíl obnovitelných zdrojů energie se ve všech scénářích zvýší. Ve scénáři STEPS očekává IEA v roce 2050 podíl 28 %.

Kompletní shrnutí WEO 2021 najdete v našem informačním listu:
World Energy Outlook 2021 (PDF)

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de