Tiskový servis společnosti WINGAS.

Vždy aktuální informace

19.02.2021

Zemní plyn: připraven pro vodíkové hospodářství!

V příštích deseti letech lze domácími výrobními kapacitami na bázi obnovitelných zdrojů energie pokrýt pouze malé procento předpokládané poptávky. Do popředí zájmu se dostávají další výrobní procesy neutrální z hlediska CO2, zvláště slibné jsou procesy založené na metanu.

Německo se stane předním mezinárodním poskytovatelem vodíkových technologií. Významným počátečním krokem je vytvoření domácího trhu s vodíkem.

Odhadovaná poptávka po vodíku v Německu v roce 2030 činí přibližně 90 až 110 TWh. To odpovídá přibližně desetině poptávky po energii, která je v současnosti uspokojována zemním plynem. Dostatečné zásobování vodíkem je zde spolu s výrobou neutrální z hlediska CO2 rozhodující.

Vzhledem k množství možností výroby, přepravy, skladování a využití vodíku je vodík výjimečným zdrojem energie pro dekarbonizaci v mnoha odvětvích - zejména pokud je jeho výroba CO2 neutrální. Z tohoto důvodu německá spolková vláda v červnu 2020 zahájila Národní vodíkovou strategii (NWS), která má vytvořit rámec pro hospodárnou a udržitelnou výrobu, přepravu a využívání vodíku.

Přehled o současném stavu můžete získat v našem informačním listu:

Natural gas: ready for the hydrogen economy (PDF)

 

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de