Tiskový servis společnosti WINGAS.

Vždy aktuální informace

03.08.2021

Zemní plyn - zásadní součást energetického mixu dnes i v budoucnu

Zemní plyn jako účinné a konvenční palivo s nejnižším obsahem uhlíku je důležitou součástí v kontextu dodávek energie. To je patrné zejména při pohledu na strukturu spotřeby primární energie v Německu. V roce 2020 činil podíl zemního plynu více než čtvrtinu (26,6 %) celkové spotřeby.

Zemní plyn se v Německu využívá v různých odvětvích. Největší poptávku po zemním plynu má průmysl. V loňském roce činil prodej zemního plynu v průmyslu 338 miliard kWh, což představuje 36 procent celkové poptávky (939 miliard kWh). Jako základní surovina může být zemní plyn různými způsoby využíván prostřednictvím různých stupňů zpracování - například v chemickém průmyslu. Tento zdroj energie se však využívá také v odvětvích výroby elektřiny, vytápění a mobility. Například v odvětví vytápění byl zemní plyn v roce 2020 nejpoužívanějším zdrojem energie pro vytápění. V porovnání s výrobou tepla z ropy nebo uhlí má navíc zemní plyn nejnižší obsah uhlíku.

Vzhledem k rozhodnutí o postupném ukončení výroby elektřiny z uhlí a jaderné energie v Německu je třeba urychlit přechod na energii z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti výroby elektřiny a tepla. Výzvou bude dosáhnout současně cílů šetrnosti ke klimatu, bezpečnosti dodávek a cenové dostupnosti. V této souvislosti má zemní plyn potenciál hrát vedle obnovitelných zdrojů energie klíčovou roli při realizaci inteligentního energetického mixu.

Přehled výhod zemního plynu můžete získat v našem informačním listu:

The advantages of natural gas (PDF)

Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-0 
E-Mail: presse[at]wingas.de