Tiskový servis společnosti WINGAS.

Vždy aktuální informace

REMIT Oznámení v souladu s REMIT

Evropská unie vydala nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, které je známo pod zkratkou „REMIT“ a vstoupilo v platnost 28. prosince 2011. Nařízení REMIT vytváří právní rámec pro boj proti zneužívání postavení na velkoobchodním trhu s energií a mimo jiné ukládá subjektům na tomto trhu povinnost zveřejnit důvěrné informace, které mají k dispozici.
 
Veškerá naše obchodní činnost se řídí zásadami profesionality, fair play a integrity. Bez ohledu na místo své činnosti vždy dodržujeme všechny platné zákony a předpisy. Společnost WINGAS GmbH bude na této stránce a případně na dalších souvisejících či propojených stránkách své webové prezentace sdílet informace, jejichž zveřejnění je dle nařízení REMIT povinné.
 
V současnosti nejsou k dispozici žádné informace podléhající povinnosti zveřejnění.

Vaše kontaktní osoba

Dr. David Beier
Königstor 20
34117 Kassel
E-mail: remit[at]wingas.de